ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านระแว้ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201533001311094300131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านระแว้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banraweang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลระแว้ง
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.753261009
Longitude
101.3193575
Tabe 3
Tab 5