ข้อมูลสถานศึกษา
ต้นพิกุล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201543001321094300132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ต้นพิกุล
ชื่อ (อังกฤษ)Tonpikul School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวัด
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.738451499
Longitude
101.3027112
Tabe 3
Tab 5