ข้อมูลสถานศึกษา
วัดเกาะหวาย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201553001331094300133
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดเกาะหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)Watkhaowai School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวัด
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.728266372
Longitude
101.3186616
Tabe 3
Tab 5