ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านศาลาสอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201563001431094300143
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลาสอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansalalong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะดาวา
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.821864241
Longitude
101.3117698
Tabe 3
Tab 5