ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอีบุ๊
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201583001451094300145
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอีบุ๊
ชื่อ (อังกฤษ)Ban e-buh
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะดาวา
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.818116794
Longitude
101.300402
Tabe 3
Tab 5