ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบากง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201593001461094300146
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบากง
ชื่อ (อังกฤษ)Banbakong
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะดาวา
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.813864104
Longitude
101.3316155
Tabe 3
Tab 5