ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอาโห
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201603001471094300147
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาโห
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Arho
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะดาวา
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.831818086
Longitude
101.3213055
Tabe 3
Tab 5