ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านสะนอ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201613001561094300156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านสะนอ
ชื่อ (อังกฤษ)Shumshonbansanor
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะนอ
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.787494397
Longitude
101.3269785
Tabe 3
Tab 5