ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคางา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201623001571094300157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคางา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankanga
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะนอ
อำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.756925328
Longitude
101.3172591
Tabe 3
Tab 5