ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านต้นโตนด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201633003201094300320
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านต้นโตนด
ชื่อ (อังกฤษ)Bantontanod
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าไร่
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.6739728
Longitude
101.2182243
Tabe 3
Tab 5