ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านวังกว้าง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201643003221094300322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังกว้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangkwang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าไร่
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.694137953
Longitude
101.21951
Tabe 3
Tab 5