ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านควนแปลงงู
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201653003231094300323
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนแปลงงู
ชื่อ (อังกฤษ)Bankuanplaengngu
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าไร่
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.691118447
Longitude
101.203495
Tabe 3
Tab 5