ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงเตี้ย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201663003241094300324
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงเตี้ย
ชื่อ (อังกฤษ)Banmuangtia
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.685369778
Longitude
101.2538315
Tabe 3
Tab 5