ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปลักปรือ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201673003251094300325
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปลักปรือ
ชื่อ (อังกฤษ)plukpreu
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.655173509
Longitude
101.2638225
Tabe 3
Tab 5