ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคูระ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201683003261094300326
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคูระ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankura
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.68394338
Longitude
101.2793924
Tabe 3
Tab 5