ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตันหยง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201693003271094300327
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตันหยง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantanyong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.690770482
Longitude
101.2851068
Tabe 3
Tab 5