ข้อมูลสถานศึกษา
วัดบุพนิมิต
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201703003281094300328
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบุพนิมิต
ชื่อ (อังกฤษ)Watbupanimit
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.659959383
Longitude
101.2240284
Tabe 3
Tab 5