ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกเหรียง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201713003171094300317
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกเหรียง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kokriang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.654234878
Longitude
101.2027675
Tabe 3
Tab 5