ข้อมูลสถานศึกษา
วัดป่าสวย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201723003181094300318
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดป่าสวย
ชื่อ (อังกฤษ)watpasuay
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.642857284
Longitude
101.2110412
Tabe 3
Tab 5