ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคลองทราย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940201733003191094300319
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองทราย
ชื่อ (อังกฤษ)Banklongsine
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ลาน
อำเภอแม่ลาน
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.630879686
Longitude
101.2277944
Tabe 3
Tab 5