ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
940200013000501094300050 บ้านควนโนรี 3ควนโนรีโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200023000511094300051 บ้านตุปะ 5ควนโนรีโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200033000531094300053 บ้านป่าไร่ 3ควนโนรีโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200043000541094300054 วัดภมรคติวัน 6ควนโนรีโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200053000291094300029 บ้านโคกโพธิ์ 7โคกโพธิ์โคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200063000301094300030 บ้านสามยอด 8โคกโพธิ์โคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200073000321094300032 บ้านท่าคลอง 10โคกโพธิ์โคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200083000331094300033 บ้านทุ่งยาว 6โคกโพธิ์โคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200093000361094300036 บ้านโคกต้นสะตอ 11โคกโพธิ์โคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200103000681094300068 วัดบันลือคชาวาส 3ช้างให้ตกโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200113000671094300067 บ้านควนลังงา 1ทรายขาวโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200123000661094300066 วัดทรายขาว 3ทรายขาวโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200133000651094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 8ท่าเรือโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200143000631094300063 บ้านท่าเรือ 5ท่าเรือโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200153000641094300064 บ้านควนแตน 4ท่าเรือโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200163000521094300052 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 2ทุ่งพลาโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200173000491094300049 วัดอรัญวาสิการาม 5ทุ่งพลาโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200183000601094300060 บ้านเกาะตา 3ทุ่งพลาโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200193000381094300038 บ้านนาเกตุ 1นาเกตุโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200203000391094300039 บ้านคลองช้าง 7นาเกตุโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200213000401094300040 บ้านควนลาแม 3นาเกตุโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200223000411094300041 บ้านบาโงฆาดิง 5นาเกตุโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200233000431094300043 บ้านชะเมา 2นาเกตุโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200243000551094300055 วัดนาประดู่ 1นาประดู่โคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200253000561094300056 บ้านนาประดู่ 6นาประดู่โคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200263000571094300057 บ้านควนประ -นาประดู่โคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200273000581094300058 บ้านยางแดง 8นาประดู่โคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200283000591094300059 วัดนิคมสถิต 4นาประดู่โคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200293000611094300061 วัดสุนทรวารี 2บางโกระโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200303000621094300062 บ้านล้อแตก 5บางโกระโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200313000451094300045 วัดธนาภิมุข 6ปากล่อโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200323000461094300046 บ้านคลองหิน 2ปากล่อโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200333000471094300047 บ้านโผงโผง 8ปากล่อโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200343000481094300048 บ้านบาเงง 1ปากล่อโคกโพธิ์94180กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
940200353000691094300069 บ้านป่าบอน 1ป่าบอนโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200363000701094300070 บ้านนาค้อเหนือ 5ป่าบอนโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200373000341094300034 บ้านนาค้อกลาง 4ป่าบอนโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200383000351094300035 บ้านดอนเค็ด 2ป่าบอนโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
940200393000441094300044 บ้านนาค้อใต้ 4มะกรูดโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200413000371094300037 วัดมะกรูด 6มะกรูดโคกโพธิ์94120กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
940200853001251094300125 บ้านกระเสาะ 3กระเสาะมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940200863001261094300126 บ้านลางสาด 2กระเสาะมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940200873001131094300113 บ้านกระหวะ 3กระหวะมายอ94190กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940200883001141094300114 บ้านราวอ 4กระหวะมายอ94190กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940200893001061094300106 บ้านแขนท้าว 1เกาะจันมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940200903001241094300124 บ้านเกาะจัน 4เกาะจันมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940200913001211094300121 บ้านคลองช้าง 3เกาะจันมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940200923001151094300115 บ้านตรัง 2ตรังมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940200933001161094300116 บ้านเขาวัง 3ตรังมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940200943001041094300104 บ้านดูวา 3ถนนมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940200953001051094300105 บ้านถนน 1ถนนมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940200963001171094300117 บ้านมะหุด 2ปะโดมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940200973001181094300118 บ้านควนหยี 3ปะโดมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940200983001191094300119 บ้านบูดน 1ปะโดมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940200993001201094300120 บ้านบาโง 1ปานันมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940201003001271094300127 บ้านปานัน 2ปานันมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940201013000991094300099 มายอ (สถิตย์ภูผา) 1มายอมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201023001081094300108 บ้านปาลัส 5ลางามายอ94190กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201033001091094300109 บ้านด่าน 7ลางามายอ94190กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201043001101094300110 บ้านบาละแต 4ลางามายอ94190กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201053001001094300100 ชุมชนบ้านเมืองยอน 2ลุโบะยิไรมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201073001021094300102 บ้านน้ำใส 8ลุโบะยิไรมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201083001071094300107 บ้านเจาะบาแน 6ลุโบะยิไรมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201093001031094300103 บ้านบูเกะกุง 7ลุโบะยิไรมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201103001111094300111 บ้านสะกำ 3สะกำมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201113001121094300112 บ้านกูบังบาเดาะ 4สะกำมายอ94140กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
940201123001221094300122 บ้านกูวิง 1สาคอใต้มายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940201133001231094300123 บ้านสมาหอ 3สาคอใต้มายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940201143001281094300128 บ้านบาตะกูโบ 1สาคอบนมายอ94140กลุ่มโรงเรียนกูวิง
940201273001421094300142 ตลาดปรีกี 3กระโดยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201283001341094300134 บ้านกระโด 1กระโดยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201293001621094300162 บ้านสายชล 4กอลำยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201303001631094300163 บ้านละหารยามู 2ยะรังยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201313001651094300165 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 4กอลำยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201323001611094300161 บ้านโคกขี้เหล็ก 6เขาตูมยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201343001591094300159 บ้านอินทนิล 5เขาตูมยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201353001601094300160 ชุมชนบ้านต้นสน 3เขาตูมยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201363001361094300136 บ้านบินยา 2ยะรังยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201373001371094300137 บ้านกาแลสะนอ 3คลองใหม่ยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201383001381094300138 วัดโคกหญ้าคา 6คลองใหม่ยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201393001501094300150 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) 8ประจันยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201403001481094300148 บ้านบูโกะ 5ประจันยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201413001491094300149 บ้านบราโอ 1ประจันยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201423001531094300153 ชุมชนบ้านบือแนปีแน 7ประจันยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201433001541094300154 บ้านประจัน 2ประจันยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201443001351094300135 ตลาดนัดบาซาเอ 3ปิตูมุดียะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201453001391094300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 1เมาะมาวียะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201463001401094300140 บ้านต้นแซะ 3เมาะมาวียะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201473001411094300141 ตลาดนัดต้นมะขาม 4เมาะมาวียะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201483001641094300164 ชุมชนวัดอัมพวนาราม 5เมาะมาวียะรัง94160กลุ่มโรงเรียนยะรัง
940201493001551094300155 ชุมชนบ้านพงสตา 5ยะรังยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201503001511094300151 บ้านต้นทุเรียน 6ยะรังยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201513001521094300152 บ้านกรือเซะ 1ยะรังยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201523001301094300130 อนุบาลยะรัง 4ยะรังยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201533001311094300131 บ้านระแว้ง 4ระแว้งยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201543001321094300132 ต้นพิกุล 1วัดยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201553001331094300133 วัดเกาะหวาย 3วัดยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201563001431094300143 บ้านศาลาสอง 4สะดาวายะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201573001441094300144 บ้านสิเดะ 2สะดาวายะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201583001451094300145 บ้านอีบุ๊ 3สะดาวายะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201593001461094300146 บ้านบากง 6สะดาวายะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201603001471094300147 บ้านอาโห 5สะดาวายะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201613001561094300156 ชุมชนบ้านสะนอ 1สะนอยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนบราโอก้าวหน้า
940201623001571094300157 บ้านคางา 4สะนอยะรัง94160กลุ่มโรงเรียนอัมพวา
940201633003201094300320 บ้านต้นโตนด 1ป่าไร่แม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201643003221094300322 บ้านวังกว้าง 5ป่าไร่แม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201653003231094300323 บ้านควนแปลงงู 6ป่าไร่แม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201663003241094300324 บ้านม่วงเตี้ย 4ม่วงเตี้ยแม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201673003251094300325 บ้านปลักปรือ 1ม่วงเตี้ยแม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201683003261094300326 บ้านคูระ 2ม่วงเตี้ยแม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201693003271094300327 บ้านตันหยง 3ม่วงเตี้ยแม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201703003281094300328 วัดบุพนิมิต 4แม่ลานแม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201713003171094300317 บ้านโคกเหรียง 1แม่ลานแม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201723003181094300318 วัดป่าสวย 2แม่ลานแม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน
940201733003191094300319 บ้านคลองทราย 8แม่ลานแม่ลาน94180กลุ่มโรงเรียนแม่ลาน


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ