วัดบันลือคชาวาส
กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020010
PERCODE 6 หลัก300068
กระทรวง 10 หลัก1094300068
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบันลือคชาวาส
ชื่อ (อังกฤษ)WATBUNLUEKACHAWAT
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลช้างให้ตก
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.682976417
Longitude
101.0702764
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.