บ้านควนลังงา
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก94020011
PERCODE 6 หลัก300067
กระทรวง 10 หลัก1094300067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนลังงา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUANLANGA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรายขาว
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.680558828
Longitude
101.0911455
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
5 โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 1 รร.
9 โรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2553 1 รร.