วัดทรายขาว
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020012
PERCODE 6 หลัก300066
กระทรวง 10 หลัก1094300066
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดทรายขาว
ชื่อ (อังกฤษ)WATSAIKAOW
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรายขาว
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.673416008
Longitude
101.1047115
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.