วัดอรัญวาสิการาม
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020017
PERCODE 6 หลัก300049
กระทรวง 10 หลัก1094300049
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดอรัญวาสิการาม
ชื่อ (อังกฤษ)WATARANWASIKARAM
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งพลา
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.641311904
Longitude
101.172173
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.