บ้านเกาะตา
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020018
PERCODE 6 หลัก300060
กระทรวง 10 หลัก1094300060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะตา
ชื่อ (อังกฤษ)BAN KOTA
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งพลา
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.653068222
Longitude
101.1758692
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.