บ้านนาประดู่
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020025
PERCODE 6 หลัก300056
กระทรวง 10 หลัก1094300056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาประดู่
ชื่อ (อังกฤษ)Bannapradu
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.685489684
Longitude
101.1424569
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
3 โรงเรียนโครงการศูนย์ (Peer Primary) 1 รร.