วัดสุนทรวารี
กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020029
PERCODE 6 หลัก300061
กระทรวง 10 หลัก1094300061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสุนทรวารี
ชื่อ (อังกฤษ)WATSUNTHONWARI
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางโกระ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.757193002
Longitude
101.0916337
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
5 โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 1 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.