บ้านล้อแตก
กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020030
PERCODE 6 หลัก300062
กระทรวง 10 หลัก1094300062
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านล้อแตก
ชื่อ (อังกฤษ)Banlotaek school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางโกระ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.755310368
Longitude
101.1100671
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.