วัดธนาภิมุข
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020031
PERCODE 6 หลัก300045
กระทรวง 10 หลัก1094300045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดธนาภิมุข
ชื่อ (อังกฤษ)Watthanaphimuk
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากล่อ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.621346391
Longitude
101.1892888
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Tnclusive School) และโรงเรียนบริการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ SSS (Self Students Seruice) 1 รร.
2 โรงเรียนระบบสองภาษา (English Billingnal Educution) 1 รร.
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.