บ้านโผงโผง
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
กลุ่มโรงเรียนดอกประดู่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020033
PERCODE 6 หลัก300047
กระทรวง 10 หลัก1094300047
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโผงโผง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHONGPHONG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากล่อ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.6247989
Longitude
101.1692388
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.