บ้านนาค้อเหนือ
กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
กลุ่มโรงเรียนร่มโพธิ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020036
PERCODE 6 หลัก300070
กระทรวง 10 หลัก1094300070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาค้อเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NAKHOUEUR
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าบอน
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.702716245
Longitude
101.1018742
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.