บ้านนาค้อใต้
กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020039
PERCODE 6 หลัก300044
กระทรวง 10 หลัก1094300044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาค้อใต้
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAKOATAI
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะกรูด
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.714351427
Longitude
101.1137057
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.