วัดมะกรูด
กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนนาเกตุพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020041
PERCODE 6 หลัก300037
กระทรวง 10 หลัก1094300037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดมะกรูด
ชื่อ (อังกฤษ)MAKOUD
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะกรูด
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.73584942
Longitude
101.1126
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
8 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.