บ้านกระหวะ
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020087
PERCODE 6 หลัก300113
กระทรวง 10 หลัก1094300113
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระหวะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankrawa
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวะ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.762920529
Longitude
101.4408111
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.