บ้านราวอ
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020088
PERCODE 6 หลัก300114
กระทรวง 10 หลัก1094300114
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านราวอ
ชื่อ (อังกฤษ)Banrawor School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวะ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.769966
Longitude
101.45628
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.