บ้านคลองช้าง
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020091
PERCODE 6 หลัก300121
กระทรวง 10 หลัก1094300121
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)crongchang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเกาะจัน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.719074399
Longitude
101.3809047
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.