บ้านตรัง
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก94020092
PERCODE 6 หลัก300115
กระทรวง 10 หลัก1094300115
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตรัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bantrang School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตรัง
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.709060547
Longitude
101.3580595
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
3 โรงเรียนโครงการศูนย์ (Peer Primary) 1 รร.