บ้านเขาวัง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020093
PERCODE 6 หลัก300116
กระทรวง 10 หลัก1094300116
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเขาวัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankaowang School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตรัง
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.694678456
Longitude
101.3839409
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.