บ้านดูวา
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020094
PERCODE 6 หลัก300104
กระทรวง 10 หลัก1094300104
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดูวา
ชื่อ (อังกฤษ)Banduva School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลถนน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.7361771
Longitude
101.4273497
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.