บ้านมะหุด
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020096
PERCODE 6 หลัก300117
กระทรวง 10 หลัก1094300117
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านมะหุด
ชื่อ (อังกฤษ)Banmahud School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปะโด
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.699064518
Longitude
101.3441353
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.