บ้านควนหยี
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020097
PERCODE 6 หลัก300118
กระทรวง 10 หลัก1094300118
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนหยี
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhuanyee School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปะโด
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.680933586
Longitude
101.3488556
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.