บ้านปานัน
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020100
PERCODE 6 หลัก300127
กระทรวง 10 หลัก1094300127
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปานัน
ชื่อ (อังกฤษ)Banpanan School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปานัน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.730166518
Longitude
101.336603
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.