มายอ (สถิตย์ภูผา)
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020101
PERCODE 6 หลัก300099
กระทรวง 10 หลัก1094300099
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มายอ (สถิตย์ภูผา)
ชื่อ (อังกฤษ)Mayo Sathitphupha School
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมายอ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.721818134
Longitude
101.4112356
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
4 โรงเรียนในโครงการเรียนรู้ทั้งระบบเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้อง ศตวรรษที่ 21 1 รร.
6 โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 1 รร.