ชุมชนบ้านเมืองยอน
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020105
PERCODE 6 หลัก300100
กระทรวง 10 หลัก1094300100
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านเมืองยอน
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchon banmeangkyarg School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลุโบะยิไร
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.689165134
Longitude
101.4177037
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
2 โรงเรียนระบบสองภาษา (English Billingnal Educution) 1 รร.
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.