บ้านบูเกะกุง
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020109
PERCODE 6 หลัก300103
กระทรวง 10 หลัก1094300103
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบูเกะกุง
ชื่อ (อังกฤษ)Bhanbukitkung
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลลุโบะยิไร
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.651929329
Longitude
101.3901623
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.