บ้านสะกำ
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020110
PERCODE 6 หลัก300111
กระทรวง 10 หลัก1094300111
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะกำ
ชื่อ (อังกฤษ)Bansakam School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะกำ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.750048441
Longitude
101.4556675
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
4 โรงเรียนในโครงการเรียนรู้ทั้งระบบเตรียมพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้อง ศตวรรษที่ 21 1 รร.
5 โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 1 รร.