บ้านกูบังบาเดาะ
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
กลุ่มโรงเรียนมายอพัฒนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020111
PERCODE 6 หลัก300112
กระทรวง 10 หลัก1094300112
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกูบังบาเดาะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankubangbadoh
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะกำ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.735820791
Longitude
101.4547228
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.