บ้านกูวิง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020112
PERCODE 6 หลัก300122
กระทรวง 10 หลัก1094300122
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกูวิง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankuwing school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสาคอใต้
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.737978413
Longitude
101.350292
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
1 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (Tnclusive School) และโรงเรียนบริการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ SSS (Self Students Seruice) 1 รร.
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.