บ้านบาตะกูโบ
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
กลุ่มโรงเรียนกูวิง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก94020114
PERCODE 6 หลัก300128
กระทรวง 10 หลัก1094300128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบาตะกูโบ
ชื่อ (อังกฤษ)Banbatakubo
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสาคอบน
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.759836785
Longitude
101.3421455
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
21 โรงเรียนเรียนรวม Tnclusive School หรือ โรงเรียน LD 1 รร.
9 โรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2553 1 รร.